తెలుగు-వెలుగు

భక్తి గురించి…దేవుని గురించి ఒక గురువు ఏమన్నారంటే

ఒక గురువు చెట్టు క్రింద కూర్చొనీ…భక్తి గురించి దేవుని గురించి…జన్మ రాహిత్యం గురించి చెబుతున్నాడు. అటుగా వెళుతున్న బాటసారి, గురువు చెబుతున్నది విని దగ్గరకు వెళ్లి తనకు…

ఆత్మ బ‌లం

భ్రమరం మహా వృక్షాలను, చెక్కలను, మొద్దులను అవలీలగా తొలిచి రంధ్రాలు చేసి తాను జీవిస్తూ తన పిల్లలను కూడా అందులోనే పెంచి పోషిస్తుంది.అదే భ్రమరం మకరందం మీద…

హాస్యరసజ్ఞహేల! జంధ్యాల!!

నేడు జంధ్యాల వర్ధంతి తెలుగు తెరకు శ్రుతి‌మిం‌చని హాస్యంతో చక్క‌లి‌గిలి పెట్టి, ప్రేక్ష‌కుల హృద‌యా‌లలో గిలి‌గిం‌తలు రేపిన ‌‘హాస్య‌బ్రహ్మ’‌ జంధ్యాల! ‌‘‌‘మాటలు రాయ‌డ‌మంటే మాటలు కాదు’‌’‌ అని…

ఒక మంచి సత్యాన్ని నాలుగుమాటలలో

ఏ గ్రంధం లోదో తెలీని ఈ శ్లోకం చక్కటిఅర్థాన్ని కలిగి ఉండి, ఒక మంచి సత్యాన్ని నాలుగుమాటలలోచెప్పింది. శ్లో ౹౹ అమంత్రం అక్షరం నాస్తి నాస్తి మూలం…

భాషా చమత్కారాలు

మహాకవి శ్రీశ్రీ మద్రాసులో ఓ చిన్న హోటల్ కెళ్ళాడు. “టిఫినేముంది?” అనడిగాడు. “దోసై” అన్నాడు హోటల్ వాడు. “సరే వేసై” అన్నాడు శ్రీశ్రీ. మరోసారి వైజాగ్ లో…