15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్

3

మార్చి 31వ తేదీతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియనుంది. ఏప్రిల్ 1 కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో అనేక మార్పులు జరగనున్నాయి, ఈసారి ఏప్రిల్ నెల మొత్తం 15 రోజులపాటు బ్యాంకు సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి, ఏప్రిల్ 1,2,4,5,7,8,9,14,15,16,18,21,22,23,30 తేదీలలో బ్యాంకు సెలవులు ఉండ ఉన్నాయి, బ్యాంకు కస్టమర్లు. మీకు బ్యాంకు పనులు ఉంటే సెలవులకు తగ్గట్టుగా ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి..