ఈ వరస.. కానివ్వకు కురస!

Spread the love

ఈ జన్మకే
నువ్వు అన్న
నేను తమ్ముడు..
ఇది బంధం..
వెంట వచ్చేదో..
లేదో తెలియనిది..
నిలబెట్టుకంటే
ఈ జన్మంతా ఉండేది..!

గంపెడు పిల్లలు..
కుటుంబానికి లేని ఎల్లలు
రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ
పెరిగే మనుషులు..
కలిసిపోయే మనసులు!

ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో
కలిసే స్నేహితులు
అయితే కలిసే పుట్టి..
కలిసే పెరిగే అన్నదమ్ములు..
ఒక కొమ్మకు పూచే పువ్వులు..
అమ్మానాన్నల
వాడిపోని నవ్వులు..!

నాన్న వెళ్లారు..
అమ్మ అనుసరించింది..
అంతకు ముందే ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఒకరి వెంట ఒకరుగా
మాయమైపోయారు
మమతలను పంచి..
ముద్రలను మిగిల్చి..
జ్ఞాపకాలను వదిలి..!

పిల్లలు ఉన్నంత కాలం
అమ్మానాన్న ఉండరు..
కానీ ఆ ఇద్దరూ ఉన్నప్పుడు
మనం ఉన్నాం..
ఆ మనమే సంతానం..
ఒకే రక్తం..ఒకే ఇంటి పేరు..
అదే ఇల్లు..అదే అనుభూతి!

అన్నయ్య..తమ్ముడు..
ఇవే వరసలు..
వీళ్లే వారసులు..
నీ నిండు జీవితంలో
ఎందరైనా రానీ..
ఇంకెందరైనా పోనీ…
కడదాకా నిలిచి ఉండే
బంధం రక్తసంబంధం..!

నువ్విక్కడ ఉన్నా..
నీ కన్నా ముందు
బొడ్డూడిన
అన్న భాగ్యనగరి నడిబొడ్డులో..
నీకు బిగుతైపోయిన బట్టలు
సంబరంగా తొడుక్కున్న
తమ్ముడు అమెరికాలో
ఎవరెక్కడ ఉన్నా
ఆ అమ్మ నోముఫలాలే,.
ఆ నాన్న కలల పంటలే..
అదే పేగు..ఒకే తీగ..!

మాట పట్టింపులు..
ఆస్తి వివాదాలు..
శత్రువుల్లా
సరిహద్దు గొడవలు..
పద్దతి నచ్చలేదని
రాకపోకలు మానేస్తే..
పలకరింపులు వదిలేస్తే..
ఒకనాటి అన్నదమ్ములు దాయాదులైపోతే…
శత్రువులుగా మారిపోతే..
అక్కడ స్వర్గంలో
అమ్మ కంట్లో కలత..
నాన్న గుండెలో నలత!

మరోజన్మ ఉంటుందేమో..
కాని..మరోసారి అదే ఇంట్లో..
అదే అమ్మానాన్నల
కడుపున పుట్టేవా..
ఈ జన్మలోనే ఈ వరస..
ఇంతటి గొప్ప బంధాల్ని
ఎన్నటికీ కానీయకు కురస..!
బ్రదర్స్ డే సందర్భంగా..

– ఎలిశెట్టి సురేష్ కుమార్
9948546286

Leave a Reply