Suryaa.co.in

Devotional

శ్రీరామచంద్రుడి వంశవృక్షం

♦️బ్రహ్మ కొడుకు మరీచి
♦️మరీచి కొడుకు కాశ్యపుడు
♦️కాశ్యపుడి కొడుకు సూర్యుడు
♦️సూర్యుడి కొడుకు మనువు
♦️మనువు కొడుకు ఇక్ష్వాకువు
♦️ఇక్ష్వాకువు కొడుకు కుక్షి
♦️కుక్షి కొడుకు వికుక్షి
♦️వికుక్షి కొడుకు బాణుడు
♦️బాణుడి కొడుకు అనరణ్యుడు
♦️అనరణ్యుడి కొడుకు పృధువు
♦️పృధువు కొడుకు త్రిశంఖుడు
♦️త్రిశంఖుడి కొడుకు దుంధుమారుడు
♦️దుంధుమారుడి కొడుకు మాంధాత
♦️మాంధాత కొడుకు సుసంధి
♦️సుసంధి కొడుకు ధృవసంధి
♦️ధృవసంధి కొడుకు భరతుడు
♦️భరతుడి కొడుకు అశితుడు
♦️అశితుడి కొడుకు సగరుడు
♦️సగరుడి కొడుకు అసమంజసుడు
♦️అసమంజసుడి కొడుకు అంశుమంతుడు
♦️అంశుమంతుడి కొడుకు దిలీపుడు
♦️దిలీపుడి కొడుకు భగీరధుడు
♦️భగీరధుడి కొడుకు కకుత్సుడు
♦️కకుత్సుడి కొడుకు రఘువు
♦️రఘువు కొడుకు ప్రవుర్ధుడు
♦️ప్రవుర్ధుడి కొడుకు శంఖనుడు
♦️శంఖనుడి కొడుకు సుదర్శనుడు
♦️సుదర్శనుడి కొడుకు అగ్నివర్ణుడు
♦️అగ్నివర్ణుడి కొడుకు శ్రీఘ్రవేదుడు
♦️శ్రీఘ్రవేదుడి కొడుకు మరువు
♦️మరువు కొడుకు ప్రశిష్యకుడు
♦️ప్రశిష్యకుడి కొడుకు అంబరీశుడు
♦️అంబరీశుడి కొడుకు నహుషుడు
♦️నహుషుడి కొడుకు యయాతి
♦️యయాతి కొడుకు నాభాగుడు
♦️నాభాగుడి కొడుకు అజుడు
♦️అజుడి కొడుకు ధశరథుడు
♦️ధశరథుడి కొడుకు రాముడు
♦️రాముడి కొడుకులు లవకుశులు

ఇదీ శ్రీరాముడి వంశవృక్షం

LEAVE A RESPONSE