పాదాభివందనం ఎందుకు చేయాలి?

– పాదాభివందనం ప్రయోజనం ఏమిటి

శుభకార్యాలలో పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని, చిన్నవారు పెద్దవారి పాదాలను తాకుతారు.
కేవలం శుభకార్యాల లోనే కాక, పెద్దవారు కనిపించనప్పుడు కూడా చిన్నవారు పెద్దవారి పాదాలను తాకుతారు.

అసలు పెద్దవారి పాదాలను ఎందుకు తాకాలి?
భారతీయ సంప్రదాయంలో, పెద్దవారి పాదాలను తాకడం అనేది గౌరవసూచికంగా ఉన్న పురాతన పద్దతి.
అయితే కొందరు, అడుగులను అపరిశుభ్రంగా భావిస్తారు. పాదాలను తాకడం వెనుక ఎన్నో అద్భుత ప్రయోజనాలు, అర్ధవంతమైన సూచనలు, ఉన్నాయి. పెద్దవారి పాదాలను తాకాలంటే, మన అహంకారం వదిలి తల వంచాలి. అది పెద్దవారి వయసు, జ్ఞానం, విజయాలు, అనుభవాలను గౌరవించడంతో సమానం. సాధారణంగా పెద్దవారి పాదాలు తాకినప్పుడు, వారి ఆలోచనలు, స్పందనలు, వాటి నుండి వచ్చే పదాలు, చాలా శక్తివంతంగా ఉండటం వల్ల చిన్నవారికి లాభం చేకూరుతాయి! పెద్దవారి పాదాలను తాకడానికి మన నడుము వంచి, మన కుడి చేతిని పెద్దవారి ఎడమ కాలిమీద పెట్టాలి. అలాగే మన ఎడమ చేతిని పెద్దవారి కుడి కాలిమీద ఉంచాలి. అప్పుడు పెద్దవారి చేతులు, మన మీద ఉంటాయి.

ఇలా చేయడం వల్ల ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది. ఆ సమయంలో పెద్దవారి శక్తి, జ్ఞానం మనకు బదిలీ అవ్వుతాయి. ఫలితంగా మంచి మనసుతో వారిచ్చే దీవెనలు ఫలిస్తాయి. పెద్దవారు ఈ భూమి మీద నడిచి ఎంతో జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని సంపాదించడం వల్ల, వారి పాద ధూళిలో కూడా, ఎంతో జ్ఞానం దాగి ఉంటుంది. “మేము కూడా మీ మార్గంలో నడిచి అనుభవాన్ని, జ్ఞానాన్ని, సంపాదించడానికి ఆశీర్వదించండి”,అని చెప్పే సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా,చిన్నవారు పెద్దవారి పాదాలను తాకుతారు. మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు, ఆ ఇంటిలో ఉన్న పెద్దవారికి పాదాభివందనం చేసి, పెద్దవారి ఆశీర్వాదాలు పొందండి. అలాగే – – ఎవరైనా పెద్దవారు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా, వారికి పాదాభివందనం చేసి, పెద్దవారి ఆశీర్వాదాలు పొందండి.

సాధారణంగా పెద్దవారి ఆశీర్వచనాలు ఈవిధంగా ఉంటాయి!
పెళ్లయిన జంటని అన్యోన్య దాంపత్య ప్రాప్తిరస్తు.
పెళ్లి అయిన ఆడవారిని దీర్ఘసుమంగళీభవ.
చిన్న పిల్లల్ని చిరంజీవ – చిరంజీవ.
చదువుకుంటున్నవారిని బాగా చదువుకుని వృద్ధిలోకి రావాలి, తల్లిదండ్రులకు పేరు తేవాలి.
పెద్ద చదువులు చదువుకునేవాళ్ళని ఉన్నత విద్యా ప్రాప్తిరస్తు.
పెళ్లికావసలసిన వాళ్ళని దీర్ఘమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు.
ఉద్యోగం చేస్తున్నవాళ్ళని ఉన్నత ఉద్యోగ ప్రాప్తిరస్తు.

ఏమని ఆశీర్వదించాలో తెలియనప్పుడు :
ఒక్క మాటలో ఆశీర్వదించాలంటే :
“మనోవాంచా ఫలసిద్దిరస్తు”
(నీ మనసులో ఉన్న కోరిక నెరవేరాలి)
ఈ విధంగా పెద్దలు ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు!

(పెద్దలకు, తల్లి దండ్రులకు, పూజ్యులకు, గురువులకు, పాదాభివందనం చేసి, ఆశీర్వచనాలు పొందేలా, మనం మన పిల్లలకు చిన్నప్పటినుంచీ నేర్పాలి.)
మన సంస్కృతిని మర్చిపోకూడదు.

– వెలగపూడి గోపాలకృష్ణ