జాగో హిందూ

ఓ భర్త దర్గాకు వెళ్లి మొక్కుకుని వచ్చాడు. అప్పుడు భార్య స్నానం చేసి కానీ లోపలికి రావద్దని అడ్డుకుంది

భార్య : నీ తండ్రి చనిపోయినపుడే శ్మశానానికి వెళ్లి దహనసంస్కారాలు పూర్తి చేసి బుద్దిగా శుభ్రంగా స్నానం ఇంట్లోకి వచ్చావు అటువంటిది ఇప్పుడు ఎవరిదో శవమున్నా సమాధిని ముట్టుకుని దణ్ణం పెట్టుకునొచ్చి స్నానం చేయకుండా లోపలికి వస్తావా ?

భర్త : భగవంతుడా అది సమాధి మాత్రమే! దేవదూత గా చెప్తారు
భార్య : అంటే నీ తండ్రి దయ్యమా? రాక్షసుడా ? మనకి ఏం తక్కువ ? 33కోట్లమంది దేవతలున్నారు
భర్త : అదికాదు, మా ఫ్రెండ్ అబ్దుల్ తీసుకెళ్తే వెళ్ళాను, వెళ్లకుంటే బాగుండదు!
భార్య : అదేఅబ్దుల్ ని ఎదురుగానే ఉండే హనుమాన్ మందిర్ కి కూడా తీసుకువెళ్లి
మొక్కమను ఈ మంగళవారం ?
భర్త : అతడెప్పుడూ రాడు, గుడికి దణ్ణం పెట్టుకోవడానికి, సరే నువ్వు బకెట్ నీళ్లు ఇచ్చేయ్!
భార్య : సరే అయితే చెవులు పట్టుకుని నూరు గుంజీలు తీయండి అలాగే ప్రమాణం చేయండి, ఇంకొకసారెప్పుడు దర్గాలకి వాటికి వెళ్ళనని.మనకి మన ఇల్లు కూడా మందిరం, ఇక్కడ, రాముడు కృష్ణుడు శివుడు ఆదిపరాశక్తి అందరూ ఉన్నారు.
భార్య : గుర్తుపెట్టుకోండి బైట మనం ప్రాణప్రతిష్ట చేసివాటిని పూజించడానికి వెళ్తాము కానీ, శవాలను కప్పెట్టిన వాటికీ మొక్కడానికి కాదు.

సనాతన ధర్మ రక్షణ, ఆచరణ మన ప్రధమ కర్తవ్యం

 

Leave a Reply