Suryaa.co.in

Devotional

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సంప్రదాయం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?

జన్మాష్టమిని జరుపుకునే సంప్రదాయం ఎక్కడ, ఎందుకు మొదలైంది? జన్మాష్టమి ఉపవాసం యొక్క పుణ్యం ఏమిటి?

శ్రీకృష్ణుని జననం ‘పుట్టని జన్మ’. పుట్టని వాడు, భూలోకంలో పుట్టాడు, సర్వశక్తిమంతుడైనప్పటికీ, కంసుని చెరసాలలో జన్మిస్తాడు. భగవంతుడు కడుపులో రాకపోగా, వసుదేవుడు, దేవకి స్ఫురణకు వచ్చి తన దివ్యరూపంలో దర్శనమిచ్చి తల్లిదండ్రులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచాడు. తల్లిదండ్రులు దేవకి మరియు వసుదేవ; కానీ నందబాబా మరియు యశోదలను అనుసరిస్తారు. భగవంతుని పుట్టుక, కర్మలు అన్నీ దివ్యమైనవి.

శ్రీకృష్ణుడు గీత (4.9)లో చెప్పాడు – ‘నా పుట్టుక మరియు క్రియ దైవికమైనవి – ఈ సూత్రాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, శరీరాన్ని త్యజించడు మరియు పునర్జన్మను పొందుతాడు, అతను దానిని పొందుతాడు.’
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకునే సంప్రదాయం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
ఒకసారి ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు శ్రీకృష్ణుని అడిగాడు – ‘ఓ అచ్యుతా! దయచేసి జన్మాష్టమి (మీ పుట్టినరోజు) పండుగను జరుపుకునే సంప్రదాయం ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో మరియు దాని యోగ్యత ఏమిటో చెప్పండి?

అప్పుడు దేవకీనందన్ శ్రీ కృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు-
మేము (శ్రీ కృష్ణుడు మరియు బలదేవ్‌జీ) మథురలోని యాంఫిథియేటర్‌లో దుష్ట కంసుడిని అతని అనుచరులతో కలిసి చంపినప్పుడు, తల్లి దేవకి నన్ను తన ఒడిలోకి తీసుకొని ఏడవడం ప్రారంభించింది. ఆ సమయంలో థియేటర్‌లో భారీగా జనం గుమిగూడారు. తల్లి దేవకిని మధు, వృష్ణి, అంధకాది వంశాల స్త్రీ పురుషులు చుట్టుముట్టారు. తండ్రి వాసుదేవ్‌జీ కూడా నన్ను, బలదేవ్‌జీని కౌగిలించుకుని గుండెలవిసేలా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఓ కొడుకు! ఓ కుమారా! చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు గద్గద ప్రసంగంలో చాలా విచారంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు – ‘ఈరోజు నా జన్మ సఫలమైంది, నా బతుకు అర్థవంతమైంది, ఇది నా ఇద్దరు కొడుకులను క్షేమంగా చూస్తున్నాను. అదృష్టవశాత్తూ ఈరోజు అందరం కలుస్తున్నాం.

వసుదేవుడు మరియు దేవకీజి చాలా సంతోషించడం చూసి, యదువంశానికి చెందిన ప్రముఖులందరూ శ్రీకృష్ణునితో ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారు – ‘ప్రభూ! ఈ దుష్ట కంసుడిని మల్లయుద్ధం ద్వారా యమలోకానికి తీసుకొచ్చిన గొప్ప పని నువ్వు చేశావు. మధుపురి (మధుర)లో ఏముంది! ఈరోజు అన్ని లోకాలలో గొప్ప పండుగ జరుగుతోంది. దేవకీ మాత నీకు జన్మనిచ్చిన తేదీ, రోజు, ఘడియ, ముహూర్తానికి దయచేసి మీ జన్మదినోత్సవం జరుపుకోవాలనుకుంటున్నాము.

సమాజమంతా విన్న తర్వాత వాసుదేవ్‌జీ ఆనందానికి అవధులు లేవు. అప్పుడు అతను శ్రీకృష్ణునితో ఇలా అన్నాడు – ‘కుమారా! మథుర నివాసులందరి ప్రార్థనను పాటిస్తూ, మీ పుట్టినరోజును వారికి తెలియజేయండి.’ అప్పుడు శ్రీ కృష్ణుడు మధుర ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు-
భదౌ అసిత్ అష్టమి, నిషా అంధేరి.
రసపు చుక్కలు వర్షం కురుస్తూనే వుండి తరువాత దట్టంగా మారింది.
వారి నిద్రలో విషయాలు సమృద్ధిగా ఉండేవి.
ఇద్దరు ఖైదీలు మేల్కొని ఆందోళనలో మునిగిపోయారు.
తమ వంశ వినాశనానికి అకస్మాత్తుగా చంద్రోదయం జరిగింది.
ప్రాచీ దృష్టిలో మరియు కంస జైలులో.
డెలివరీ జరిగింది, కానీ పిల్లవాడు కడుపు నుండి బయటకు రాలేదు.
వ్యక్తీకరించబడిన వ్యోమ్‌లో విమల్ ప్రపంచానికి సంరక్షకుడిగా మారాడు.
నాలుగు చేతులకు గద, శంఖం, చక్రం, పద్మం ఉన్నాయి.
ఆలయ గుర్తింపు గౌరవనీయమైన ఖైదీ.
తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడు, తల్లి ఆశ్చర్యపోయింది.
అద్భుతమైన శిశువు అతను మృదువుగా నవ్వుతాడు, నవ్వుతాడు. (సోదరుడు హనుమాన్‌ప్రసాద్‌జీ పొద్దార్)
నా పుట్టినరోజు జన్మాష్టమి అని మీకు తెలుసు. సూర్యుడు సింహరాశిలో చంద్రుడు వృషభరాశిలో ఉన్నప్పుడు భాద్రపద మాసం కృష్ణ పక్షం అష్టమి తిథి అర్ధరాత్రి రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించాను.
నేను వాసుదేవ్‌జీ ద్వారా దేవకీ మాత గర్భం నుండి పుట్టాను. ఆ రోజు జన్మాష్టమిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
సూర్యోదయం, గగ్నే జలదాకులే.
మాసి భాద్రపదేష్టమ్య కృష్ణపక్షీల్ధరాత్రకే ।
వృషశిష్ఠితే చన్ద్ర నక్షత్ర రోహిణీయుతే । (ఉత్తరపర్వ 55.14)
ముందుగా ఈ వ్రతం మధురలో ప్రసిద్ధి చెందింది, తరువాత ఇది అన్ని లోకాలలో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి మతస్థుడు తప్పనిసరిగా జన్మాష్టమి ఉపవాసం పాటించాలి.

యుధిష్ఠిరుడు అడిగాడు- ‘దేవా! ఈ ఉపవాసం యొక్క పుణ్యం ఏమిటి?’ అప్పుడు దేవకినందన్ శ్రీ కృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు-
యుధిష్ఠిరుడు అడిగాడు- ‘దేవా! ఈ ఉపవాసం యొక్క పుణ్యం ఏమిటి?’ అప్పుడు దేవకినందన్ శ్రీ కృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు-
ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల లోకంలో శాంతి నెలకొంటుంది, సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయి, మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు.
ఈ ఉపవాస పండుగ జరుపుకునే దేశంలో సమయానికి మేఘాలు వర్షిస్తాయి. భారీ వర్షం, వానల భయం లేదు.
జన్మాష్టమి రోజున దేవకీ-వ్రతాన్ని సూతిక గృహం చేసి పూజించిన గృహంలో అకాల మరణం, గర్భస్రావం, వైధవ్యం, దురదృష్టం, వైషమ్యాలు ఉండవు.

ప్రతి సంవత్సరం నా జన్మాష్టమి పండుగను నిర్వహించే వ్యక్తికి పుత్రులు, సంతానం, ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, సంపద, ఆహారం, అందమైన ఇల్లు మరియు అన్ని కోరికలు లభిస్తాయి.
జన్మాష్టమి – ఉపవాసం మరియు పూజల కారణంగా, ఒక వ్యక్తి ప్రపంచంలోని అన్ని సుఖాలను అనుభవించిన తరువాత జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది విష్ణులోకంలో ఉంటాడు.
శ్రీకృష్ణుని నోటి నుండి జన్మాష్టమి వ్రతం యొక్క సంప్రదాయం మరియు ప్రాముఖ్యతను విన్న ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు హస్తినాపురంలో ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించాడు.

LEAVE A RESPONSE