నిశ్చలత.. అది షరతులు లేనిది

‘ఏం జరిగినా నేను సంతోషంగానే ఉంటాను’, అది నాకు ఎటువంటి తేడాను కలిగించదు అని చెప్పే వ్యక్తి మాత్రమే, ఏ పరిస్థితిలోనైనా సంతోషంగా ఉండటానికి నేను ఒక మార్గాన్ని కనుగొంటాను,” అని స్వతంత్రంగా చెప్పవచ్చు………

ఏ రాజకీయాలు ఎలాంటి మార్పు తీసుకురాలేవు. బయటి ప్రపంచం పరిస్థితిలో ఎలాంటి తేడా వచ్చినా ఎలాంటి మార్పు జరగదు. పేదవాడుగా లేదా ధనవంతుడుగా, బిచ్చగాడుగా లేదా రాజుగా, స్వతంత్ర వ్యక్తి ఒకేలా ఉంటాడు. అతని లేదా ఆమె అంతర్గత వాతావరణం మారదు. అటువంటి ప్రశాంతతను, అటువంటి నిశ్చలతను పొందడం, ఇది అన్ని ధ్యానాల లక్ష్యం. అది షరతులు లేనిది. అప్పుడే అది నీది.

ఏది జరిగినా అది జరగనివ్వండి – మీరు సంతోషంగా ఉండండి. అప్పుడు మీరు ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. మీ సంకల్పాన్ని వదిలివేయండి మరియు మీరు కోరుకున్న విషయాలు వాటంతట అవే జరగడం మీరు చూస్తారు. అకస్మాత్తుగా పనులు సజావుగా సాగడం ప్రారంభిస్తాయి. ప్రతిదీ కలిసి వస్తుంది. కొనసాగుతుంది.

– వి. లక్ష్మి శేఖర్