టీడీపీ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన నారా భువనేశ్వరి

• పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం, ఓబుళ దేవర చెరువు(ODC)మండలం, గాజుకుంటపల్లి గ్రామంలో కార్యకర్త మేకల రామచంద్ర కుటుంబానికి భువనేశ్వరి పరామర్శ.
• చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును తట్టుకోలేక గుండెపోటుతో 10-09-2023న మృతిచెందిన రామచంద్ర.
• రామచంద్ర చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన భువనేశ్వరి.
• భువనమ్మను చూసి భావోద్వేగానికి గురైన రామచంద్ర కుటుంబసభ్యులు.
• రామచంద్ర కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్న భువనేశ్వరి.
• రామచంద్ర కుటుంబ సభ్యులకు రూ.3లక్షల చెక్కు ఇచ్చి ఆర్థికసాయం చేసిన భువనేశ్వరి.

నిడుమామిడి గ్రామంలో…

పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం నిడుమామిడి గ్రామంలో కార్యకర్త మునిమడుగు బావయ్య కుటుంబానికి భువనేశ్వరి పరామర్శ.
• చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును తట్టుకోలేక గుండెపోటుతో 01-10-2023న మృతిచెందిన బావయ్య.
• బావయ్య చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన భువనేశ్వరి.
• భువనమ్మను చూసి భావోద్వేగానికి గురైన బావయ్య కుటుంబసభ్యులు.
• బావయ్య కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్న భువనేశ్వరి.
• బావయ్య కుటుంబ సభ్యులకు రూ.3లక్షల చెక్కు ఇచ్చి ఆర్థికసాయం చేసిన భువనేశ్వరి.

కదిరి టౌన్ లో…

• కదిరి నియోజకవర్గం, కదిరి టౌన్, 8వ వార్డులో కార్యకర్త మద్దిగళ్ల ప్రకాష్ కుటుంబానికి భువనేశ్వరి పరామర్శ.
• చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును తట్టుకోలేక గుండెపోటుతో 12-10-2023న మృతిచెందిన ప్రకాష్.
• ప్రకాష్ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన భువనేశ్వరి.
• ప్రకాష్ కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్న భువనేశ్వరి.
• ప్రకాష్ కుటుంబ సభ్యులకు రూ.3లక్షల చెక్కు ఇచ్చి ఆర్థికసాయం చేసిన భువనేశ్వరి.

Leave a Reply