హ్యాండ్ గన్ సృష్టి కర్త గ్లాక్ కన్నుమూత

హ్యాండ్ గన్ సృష్టి కర్త గ్యాస్టన్ గ్లాక్ (94) మరణించారు. ఆస్ట్రియా కు చెందిన గ్లాక్ కొన్నాళ్లుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ పరిస్థితి విషమించి కన్నుమూశారు. ఈ హ్యాండ్ గన్ ను గ్లాక్ 1979 లో కనిపెట్టాడు. దీనిని 1982 నుంచి వాడుకలోకి తీసుకొచ్చారు. ఈయన కనిపెట్టిన హ్యాండ్ గన్ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న తుపాకుల్లో ఒకటి. ఈ గన్ ను పోలీసులు, మిలటరీ, నేరస్థులు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు.

Leave a Reply