ఇప్పుడు చెప్పండి.. ఎవరు మైనారిటీలు ?

1 = 1193 ముహమ్మద్ ఘోరి
2 = 1206 కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్
3 = 1210 అరామ్ షా
4 = 1211 ఇల్టుట్మిష్
5 = 1236 రుక్నుద్దీన్ ఫిరోజ్ షా
6 = 1236 రజియా సుల్తాన్
7 = 1240 ముయిజుద్దీన్ బహ్రమ్ షా
8 =1242 అల్లావుద్దీన్ మసూద్ షా
9 = 1246 నాసిరుద్దీన్ మెహమూద్
10 = 1266 గియాసుడిన్ బల్బన్
11 = 1286 కై ఖుష్రో
12 = 1287 ముయిజుద్దీన్ కైకుబాద్
13 = 1290 షాముద్దీన్ కామర్స్
1290 బానిస రాజవంశం ముగుస్తుంది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 97 సం.)

ఖిల్జీ రాజవంశం
1 = 1290 జలాలుద్దీన్ ఫిరోజ్ ఖిల్జీ
2 = 1296 అల్లాదీన్ ఖిల్జీ
4 = 1316 సహబుద్దీన్ ఒమర్ షా
5 = 1316 కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ షా
6 = 1320 నాసిరుదిన్ ఖుస్రో షా
7 = 1320 ఖిల్జీ రాజవంశం ముగిసింది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 30 సం.)

తుగ్లక్ రాజవంశం
1 = 1320 గయాసుద్దీన్ తుగ్లక్ I
2 = 1325 ముహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ రెండవ
3 = 1351 ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్
4 = 1388 గయాసుద్దీన్ తుగ్లక్ రెండవ
5 = 1389 అబూబకర్ షా
6 = 1389 ముహమ్మద్ తుగ్లక్ మూడవ
7 = 1394 సికందర్ షా మొదటి
8 = 1394 నాసిరుదిన్ షా దుస్రా
9 = 1395 నస్రత్ షా
10 = 1399 నాసిరుద్దీన్ మహమ్మద్ షా
వెంటాడే రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు
11 = 1413 డోలత్ షా
1414 తుగ్లక్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 94 సం.)

సయ్యిద్ రాజవంశం
1 = 1414 ఖిజ్ర్ ఖాన్
2 = 1421 ముయిజుద్దీన్ ముబారక్ షా రెండవ
3 = 1434 ముహమ్మద్ షా నాల్గవ
4 = 1445 అల్లావుద్దీన్ ఆలం షా
1451 సయీద్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 37 సం.)

అలోడి రాజవంశం
1 = 1451 బహ్లోల్ లోడి
2 = 1489 అలెగ్జాండర్ లోడి రెండవది
3 = 1517 ఇబ్రహీం లోడి
1526 లోడి రాజవంశం ముగుస్తుంది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 75 సం.)

మొఘల్ రాజవంశం
1 = 1526 జహ్రుదిన్ బాబర్
2 = 1530 హుమయూన్
1539 మొఘల్ రాజవంశం సమయం ముగిసింది

సూరి రాజవంశం
1 = 1539 షేర్ షా సూరి
2 = 1545 ఇస్లాం షా సూరి
3 = 1552 మహమూద్ షా సూరి
4 = 1553 ఇబ్రహీం సూరి
5 = 1554 ఫిరుజ్ షా సూరి
6 = 1554 ముబారక్ ఖాన్ సూరి
7 = 1555 అలెగ్జాండర్ సూరి
సూరి రాజవంశం ముగుస్తుంది,
(పాలన -16 సంవత్సరాలు సుమారు)

మొఘల్ రాజవంశం పున ప్రారంభించబడింది
1 = 1555 హుమాయున్ మళ్ళీ సింహాసనం పైన
2 = 1556 జలాలుద్దీన్ అక్బర్
3 = 1605 జహంగీర్ సలీం
4 = 1628 షాజహాన్
5 = 1659 u రంగజేబు
6 = 1707 షా ఆలం మొదట
7 = 1712 జహదర్ షా
8 = 1713 ఫరూఖ్సియార్
9 = 1719 రైఫుడు రజత్
10 = 1719 రైఫుడ్ దౌలా
11 = 1719 నెకుషియార్
12 = 1719 మహమూద్ షా
13 = 1748 అహ్మద్ షా
14 = 1754 అలమ్‌గీర్
15 = 1759 షా ఆలం
16 = 1806 అక్బర్ షా
17 = 1837 బహదూర్ షా జాఫర్
1857 మొఘల్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
(ప్రభుత్వ కాలం – సుమారు 315 సంవత్సరాలు.)

బ్రిటిష్ రాజ్ (వైస్రాయ్)
1 = 1858 లార్డ్ క్యానింగ్
2 = 1862 లార్డ్ జేమ్స్ బ్రూస్ ఎల్గిన్
3 = 1864 లార్డ్ జాహోన్ లోరెన్ష్
4 = 1869 లార్డ్ రిచర్డ్ మాయో
5 = 1872 లార్డ్ నార్త్‌బుక్
6 = 1876 లార్డ్ ఎడ్వర్డ్ లాటెన్లార్డ్
7 = 1880 లార్డ్ జార్జ్ రిపోన్
8 = 1884 లార్డ్ డఫెరిన్
9 = 1888 లార్డ్ హన్నీ లాన్స్‌డన్
10 = 1894 లార్డ్ విక్టర్ బ్రూస్ ఎల్గిన్
11 = 1899 లార్డ్ జార్జ్ కర్జన్
12 = 1905 లార్డ్ టివి గిల్బర్ట్ మింటో
13 = 1910 లార్డ్ చార్లెస్ హార్డింగ్
14 = 1916 లార్డ్ ఫ్రెడరిక్ సెల్మ్స్ఫోర్డ్
15 = 1921 లార్డ్ రూక్స్ ఐజాక్ రైడింగ్
16 = 1926 లార్డ్ ఎడ్వర్డ్ ఇర్విన్
17 = 1931 లార్డ్ ఫ్రీమాన్ వెల్లింగ్డన్
18 = 1936 లార్డ్ అలెగ్జాండర్ లిన్లిత్గో
19 = 1943 లార్డ్ ఆర్కిబాల్డ్ వేవెల్
20 = 1947 లార్డ్ మౌంట్ బాటన్

బ్రిటిషర్స్ పాలన సుమారు 90 సంవత్సరాలు ముగిసింది.

ఆజాద్ ఇండియా, ప్రధాని
1 = 1947 జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ
2 = 1964 గుల్జారిలాల్ నందా
3 = 1964 లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి
4 = 1966 గుల్జారిలాల్ నందా
5 = 1966 ఇందిరా గాంధీ
6 = 1977 మొరార్జీ దేశాయ్
7 = 1979 చరణ్ సింగ్
8 = 1980 ఇందిరా గాంధీ
9 = 1984 రాజీవ్ గాంధీ
10 = 1989 విశ్వనాథ్ ప్రతాప్సింగ్
11 = 1990 చంద్రశేఖర్
12 = 1991 పివి నరసింహారావు
13 = 1996 May అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి
14 = 1996 H.D. దేవగౌడ
15 = 1997 ఐకె గుజ్రాల్
16 = 1998 AB వాజ్‌పేయి
17 =2004 Dr. మన్మోహన్ సింగ్
18 = 2014 నుండి నరేంద్ర మోడీ
764 సంవత్సరాల తరువాత,పరదేశీ మరియు బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వం నుండి స్వేచ్ఛ పొందబడింది. సుమారు “800” సంవత్సరాలు భారతదశాన్ని మహమ్మదీయలు పరిపాలించారు.

ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు మైనారిటీలు ?
ఈ ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని యువకులందరి దృష్టిలో వీలైనన్ని సమూహాలలో పంపండి.
మనం “1000” సంవత్సరాలు కొన్ని కోట్ల మంది పోరాటం ఫలితంగా ఈ దేశం ఇంకా దేశంగా మనుగడలో ఉన్నది.
మన భారతీయ సంస్కృతిని,ధర్మాన్ని అనుసరించి, కులమత బేధాలు విడనాడి ఐక్యఅతను, సమరసతను కాపాడుకోవాలి, స్థిరంగా, దృఢంగా అభివృద్ధి సాధించాలి.
చదువుకోండి చరిత్ర కోసం మరో పదిమందికి షేర్ చెయ్యండి,మిత్రులారా ఇది సేకరించి పంపించిన మహానుభావుడికి, ఎంత సమయం పట్టిందో,ఆయన శ్రమ వృధా కాకూడదు.

Leave a Reply